Scroll to Top

Våre tenester

Tenestene våre

Elektrotenester

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar

Me kan levera komplette fordelingsanlegg for tele, data og antenne.
Spredenett for telefon og data har blitt meir og meir vanleg i norske heimar.

Ved oppføring av ein ny bustad vil det vera naturleg å velgja kabla nettverk frå felles punkt til kvart rom. Dette gir raskare dataliner og sikrare dataoverføring. Me kan også leggje opp kabla nettverk i eksisterande bustadar.

Slit du med å stilla inn parabol eller vanleg antenne?
Me kan ta på oss å stilla inn antenna for deg.

Ynskjer du parabolsignal i fleire rom?
Ynskjer du Riks-Tv i fleire rom?
Me kan leggja opp antenneanlegg for deg – frå eitt uttak til store anlegg for burettslag og liknande.

Kontakt oss så hjelper me deg. 

Me har erfaring fra bustadblokk, rekkehus, næringseigedom, sjukehus, tunellar og liknande, og utfører elektrotekniske installasjonar med god framdrift og kvalitet.

  • Lyssetting
  • Ombygging
  • Rehabilitering
  • Nybygg
  • Utvidingar
  • Tilkopling av maskiner
  • Tilkopling av utstyr
Les meir

Kontakt oss så hjelper me deg vidare.