/
Besøk av næringsministeren
Avisa Hordaland
Foto: Avisa Hordaland
Besøk av næringsministeren
Måndag 29. juli fekk Sæterdal Elektro besøk av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Representantar for Sæterdal Elektro fortalte kva som har vore nøkkelfaktorar for utviklinga, frå oppstarten i ein garasje til å ha over 30 tilsette i dag. Torbjørn Røe Isaksen vart mellom anna ­imponert over den låge sjukemeldingsprosenten på 2,3 prosent og det høge antalet lærlingar i bedrifta. Sæterdal presiserte at det er viktig at dei tilsette trivst, og at det sosiale viktig, difor legg dei opp til godt samhald og sosiale tiltak utanfor arbeidet.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Fleire nyheitssaker

Ny nettside

Me har den store gleda av å presentera ny nettside. Me håpar dette vil gjera …

Les meir

Nyutdanna lærlingar

Lærlingar bringer ny kunnskap til verksemda. Me er stolte av å vera ei godkjent opplæringsverksemd …

Les meir

Me held full drift, trass krevjande tider

Me held full drift, trass krevjande tider. Om det trengs elektrikar, har me ledig kapasitet. …

Les meir
Scroll to Top