Sæterdal Elektro AS

Om oss

Historien

Det heile starta i ein liten garasje på Vaksdal. Rune og bilen var aleine i starten og brukte garasjen sin til lager. Det vart raskt behov for hjelp. Talet på gode kollegaer har difor vokst jamt og ein er i dag 25 tilsette. Garasjen vart for liten. Difor har verksemda flytta på seg fleire gognar. Først til ein dobbel garasje, deretter til huset på "duesvingen" og til sist der dei er i dag i Botnavegen 14. Lokala ligg ved Vaksdal Senter og er store, funksjonelle lokale med kontor, verkstad og lagerbygg.

I dag leverer Sæterdal Elektro tenester ikkje berre i Vaksdal, men rundt i heile Hordaland. Sæterdal Elektro er et datterselskap av Magnus M. Thunestvedt AS. Magnus M. Thunestvedt AS eig også
datterselskapa, Vangen Elektriske AS på Voss og Vestgar Elektro AS på Sotra.

Fakta om Sæterdal Elektro

Oppstartsår: 1999

Antall tilsette: 25

Bedrifta leverer elektrikartjenester og eit vidt spekter av spesialkompetanse frå dataanlegg til bygging og drift av kraftstasjonar.

  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift