Historia om Sæterdal Elektro AS

Det heile starta i ei lita garasje på Vaksdal. Rune og bilen var åleine i starten og Rune brukte garasjen sin som lager.

Det vart raskt behov for hjelp. Talet på gode kollegaer har difor vokse jamt og i dag er det 31 tilsette i verksemda. Garasjen vart for liten.
Difor har verksemda flytta på seg fleire gongar. Fyrst til ei dobbel garasje, deretter til huset på «Duesvingen» og til sist der versemda er i dag, i Botnavegen 14. Lokala ligg ved Vaksdal Senter og er store, funksjonelle lokale med kontor, verkstad og lagerbygg.

I dag leverer Sæterdal Elektro tenester ikkje berre i Vaksdal, men rundt i heile Hordaland. Sæterdal Elektro er eit datterselskap av Magnus M. Thunestvedt AS. Konsernet Thunestvedt består også dotterselskapa, Vangen Elektriske AS på Voss, Vestgar Elektro AS på Sotra og Pettersson & Gjellesvik i Bergen.

Versemda leverer elektrikartenester og eit vidt spekter av spesialkompetanse frå dataanlegg til bygging og drift av kraftstasjonar. 

24 timar vakttelefon
Me har teknikarar på vakt heile døgnet. Etter normal opningstid vert sentralbordet kopla mot vakttelefon. 

Kontakt oss

Tilsette

Scroll to Top