Historia om Sæterdal Elektro AS

Det heile starta i ei lita garasje på Vaksdal. Rune og bilen var åleine i starten og Rune brukte garasjen sin som lager.

Det vart raskt behov for hjelp. Talet på gode kollegaer har difor vokse jamt og i dag er det 31 tilsette i verksemda. Garasjen vart for liten.
Difor har verksemda flytta på seg fleire gongar. Fyrst til ei dobbel garasje, deretter til huset på «Duesvingen» og til sist der versemda er i dag, i Botnavegen 14. Lokala ligg ved Vaksdal Senter og er store, funksjonelle lokale med kontor, verkstad og lagerbygg.

I dag leverer Sæterdal Elektro tenester ikkje berre i Vaksdal, men rundt i heile Hordaland. Sæterdal Elektro er eit datterselskap av Magnus M. Thunestvedt AS. Konsernet Thunestvedt består også dotterselskapa, Vangen Elektriske AS på Voss, Vestgar Elektro AS på Sotra og Pettersson & Gjellesvik i Bergen.

Versemda leverer elektrikartenester og eit vidt spekter av spesialkompetanse frå dataanlegg til bygging og drift av kraftstasjonar.

Kontakt oss

Tilsette

Scroll to Top