Sæterdal Elektro AS

Om oss

Er du vår nye prosjektleiar elektro?
Hjå oss møter du konkurransedyktige betingelsar, eit engasjert og travelt miljø, og eit godt arbeidsmiljø.

Me søkjer prosjektleiar

Prosjektleiar elektro vil ha ansvar for kundekontakt, personell, framdrift, økonomi, prosjektering og planlegging av prosjekt.

Arbeidsoppgåver:

 • Prosjektingeniør
 • Ansvar for større og mindre prosjekt
 • Tilbod / anbod / kalkulasjon
 • Kontraktsoppfølging
 • Kundeoppfølging
 • Prosjektplanlegging
 • Koordinering av mannskap og fag på byggeplass
 • Personalansvar
 • Prosjektering

Personlege eigenskapar:

 • Kundemedvit
 • Løysingsorientert
 • God på å skape tillit i møte med tilsette og kundar
 • Sjølvstendig
 • Strukturert og god oppfølgingsevne


Kvalifikasjonar:

 • Beherske kommersiell prosjektleiing
 • Ingeniør elkraft, bachelorgrad eller teknisk fagskule
 • Fagleg interesse
 • Kunnskap om juridiske standarder i bygg og anleggsbransjen
 • Språk: Norsk


Me tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelsar
 • Eit engasjert og travelt miljø
 • Eit godt arbeidsmiljø
Interesserte bes ta kontakt med dagleg leiar Rune Sæterdal, 56 59 43 00 / 928 64 000 eller rune@selektro.no

Selektro.no

 • Nelfo
 • Godkjent for ansvarsrett
 • Energien
 • Miljøfyrtårn
 • SS Kontrollforetak
 • Godkjent lærlingebedrift