Sæterdal Elektro AS

Om oss

Kampanjetilbod Daledagane


Ladestasjon el-bil  frå 11.990,-

 • Universell ladestasjon for el-bil, 1,4 - 22 kW Garo
 • Ladestasjonen kan supplerast med laststyring (automatisk justering for å unngå at hovudsikringa i bustaden vert overbelasta)
 • Prisen gjeld for 3,6 kW ladestasjon og 10 m kabel frå sikringsskap (pris inkluderer ikkje laststyring)


Bustadkontroll  1.990,-

 • Sertifisert kontroll av det elektriske anlegget i bustaden


Komfyrvakt  3.500,-

 • Komfyren er den største brannkjelda i heimen. Med ein komfyrvakt vert straumen til komfyren kutta dersom det oppstår farlege situasjoner som tørrkoking, overoppheiting og flammar 
 • Komfyrvakten vert tilkobla eksisterande uttak for komfyr 
 • Pris inkluderer ikkje demontering av innreiing


Led downlights  (utskifting frå halogen ) frå 1.450,-

SG Junistar Gyro 6W 1.450,-

 • Flott downlight med 42 grader spredningsvinkel og 360 grader trinnlaus gyrovipp til innandørs bruk

SG Junistar Soft 8W 1.600,-

 • Flott downlight med tilbaketrukket lyskilde for lite blending. For innendørs bruk.


Stikkontakt  990,-

 • Supplering med ein stikkontakt, inkludert inntil 5m kabel på vegg (reisekostnad kan tilkomme) 


Innhald sikringsskap frå 11.990,-

Einfase/Tofase 11.990,-

 • Hovudsikring, overspenningsvern, målesløyfe, 7 jordfeilautomater, skinner, avdekking og dokumentasjon
 • Løysinga vert tilråda for alle som ikkje har jordfeilautomatar frå før. Jordfeilautomatar inneber at det er jordfeilvern på kvar enkelt kurs og ikkje berre ein felles kurs
 • Prisen gjeld for eitt oppmøte, forutset plass i sikringsskapet og at installasjonen for øvrig er i orden for oppgraderinga. Montøren vil melde frå om installasjon er mogleg, og kan avbryte utan kostnad om naudsynt
 • Reise for eit oppmøte er inkludert
 • Pris for ekstra kurs eller ringetrafo 950,-

Trefase 13.990,-

 • Hovudsikring, overspenningsvern, målesløyfe, 8 jordfeilautomater, skinner, avdekking og dokumentasjon
 • Løysninga vert tilråda for alle som ikkje har jordfeilautomater frå før. Jordfeilautomater inneber at det er jordfeilvern på kvar enkelt kurs og ikkje bare ein felles
 • Prisen gjeld for eitt oppmøte, forutset plass i sikringsskapet og at installasjonen for øvrig er i orden for oppgraderinga. Montøren vil melde frå om installasjon er mogleg, og kan avbryte utan kostnad om naudsynt
 • Reise for eit oppmøte er inkludert
 • Pris for ekstra kurs eller ringetrafo 950,-


Alle prisar er inkludert ferdig montert produkt. For Bergen, Vaksdal, Voss og Samnanger er også reise inkludert (forutset normal tilkomst, sjå også unntak for tilbod om stikkontakt).

 • Nelfo
 • Godkjent for ansvarsrett
 • Energien
 • Miljøfyrtårn
 • SS Kontrollforetak
 • Godkjent lærlingebedrift