Automasjon

Me har brei kompetanse innan automasjon;
– Bygg-automasjon
– Industriell automasjon
– SD-system
– EOS

Automasjon og styring må tilpassast kunden sine behov og krav. Me har lang erfaring og god kompetanse for å sikre at du får den rette løysinga anten det er til bruk i bygg eller til prosesstyring.

Innan bygg leverer me komplette system og tek styringa for heile bygget saman med eit SD-anlegg og energiovervåkning ihht. krav og kunden sine spesifikasjonar. Våre tilsette har stor interesse for faget og held seg til ei kvar tid oppdaterte for å kunne levere dei løysingane som til ei kvar tid vil gi den beste kundeopplevinga.

Innan Industri og prosess-automasjon vert det ofte sett andre krav til sikkerheit, driftssikkerheit og redundans. Me har kompetansen som skal til for at du får eit sikkert anlegg av høg kvalitet.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektrotenester

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​​

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg. ​​

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale løner seg

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.

Kraftverk

Kraftverk

Scroll to Top