/
/
Elektrotenester

Elektrotenester

Me har mellom anna erfaring frå bustadblokk, rekkehus, næringseigedom, sjukehus, industri, samferdsel.

  • Nybygg
  • Ombygging, rehabilitering, utvidingar
  • Lyssetting inkl. naudlys
  • Varmeanlegg
  • System for lading av elbil
  • Solcelleanlegg
  • Tilkopling av maskiner

Me leverer spredenett for tele og data samt fiberinstallasjonar.

Nye spredenett samt utviding av eksisterande spredenett

Feilsøking og reparasjon av eksisterande og nye spredenett for tele og data.

Nyinstallasjon samt utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, adgangskontroll-/innbrotsalarmsystem m.m

Me leverer elektrotekniske installasjonar med rett framdrift og høg kvalitet.

Me set kvalitet og framdrift i fokus, me er nytenkande og leverer dei rette løysingane for kundane våre

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektrotenester

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​​

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg. ​​

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale løner seg

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.

Kraftverk

Kraftverk

Scroll to Top