/
/
Ramme- og serviceavtale

Ramme- og serviceavtale

  • fastset ein rabattert timepris for montør, sakshandsamar, teknikar, lærling, osb.
  • fastset avtalt rabatt på materiell og utstyr som vert nytta i serviceoppdrag, eller i form av forbruksmateriell som lyskjelder
  • fastset krav til responstid ved akutte tilfelle
  • gir kunden prioritert status framfor kundar utan rammeavtale
  • gir kunden ein fast kontaktperson (prosjektleiar) ved kontakt med eitt av selskapa i Thunestvedt Konsern
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektrotenester

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​​

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg. ​​

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale løner seg

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.

Kraftverk

Kraftverk

Scroll to Top