/
/
Lyssetting

Lyssetting

Har du tenkt på at det ikkje er naudsynt å ha lyset på når du ikkje er til stades?
Me kan levere armatur med innebygd rørslesensor eller andre løysingar for å oppnå det same.

Nye produkt kjem stadig på marknaden og LED-teknikk er på full fart inn.

Høg lys-intensitet, lågt energiforbruk, levetid og fråver av UV-stråling gjer at LED har blitt ei god erstatning for tradisjonelle lyskjelder.

Montørar og sakshandsamarar hjelper gjerne med val av lyssetting i bustaden din.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sjå fleire tenester

Elektrotenester
Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​
Lyssetting
Me tilrår bruk av energieffektive produkt og leverer lyssettingssutstyr frå dei fleste store leverandørar.​
Elbil-ladar
Me leverer og monterer ladar til el-bilen din
Smarthusteknologi
Me leverer komplette løysingar innan smarthusteknologi
Varmeanlegg
Me leverer alt innan varme og kjøling​
Scroll to Top