/
/
Næringskundar

Løysingar tilpassa di verksemd

Elektrotenester

Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​​

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg. ​​

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale løner seg

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.

Kraftverk

Kraftverk

Kraftverk

Kraftverk

Varmeanlegg

Me hjelper deg å velgje energisparande oppvarming.

Automasjon

Me gjer kvardagen din enklare!

Solcelleanlegg

Me monterer solcelleanlegg

Tavleverkstad

Eigen tavleverkstad

Brann- og adgangskontroll

Ny installasjon, utviding og feilretting av brannvarslingsanlegg, system for adgangskontroll, naudlysanlegg og innbrotsalarmar

Ramme- og serviceavtale

Ein rammeavtale løner seg

Internkontroll

Me set opp system for internkontroll

Prosjektering

Me prosjekterer det elektriske anlegget for deg. ​​

Som del av Thunestvedt Konsern er me ein leiande leverandør av elektrotenester på vestlandet. Me utfører både små og store prosjekt, og hjelper til med drift og vedlikehald av tekniske installasjonar.

Energisparande og framtidsretta løysingar
Montørar og prosjektleiarar vert jamnleg oppdatert på ny teknologi og nye produkt.

Ramme- og serviceavtalar
Me tilbyr rammeavtale som fastset timeprisar, rabatt på materiell og kontaktperson. Rammeavtalen sikrar leveransane dykkar.

Scroll to Top