/
/
Privatkundar

Skreddar-sydde løysingar

Elektrotenester
Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​
Lyssetting
Me tilrår bruk av energieffektive produkt og leverer lyssettingssutstyr frå dei fleste store leverandørar.​
Elbil-ladar
Me leverer og monterer ladar til el-bilen din
Smarthusteknologi
Me leverer komplette løysingar innan smarthusteknologi
Varmeanlegg
Me leverer alt innan varme og kjøling​
Varmeanlegg
Me leverer alt innan varme og kjøling​
Smarthusteknologi
Me leverer komplette løysingar innan smarthusteknologi
Elbil-ladar
Me leverer og monterer ladar til el-bilen din
Lyssetting
Me tilrår bruk av energieffektive produkt og leverer lyssettingssutstyr frå dei fleste store leverandørar.​
Elektrotenester
Me utfører alle typar elektrotekniske installasjonar​

Hjå Sæterdal Elektro AS får du komplette og energieffektive installasjonar til den nye einebustaden, eller fritidsbustaden din. Me hjelper deg også gjerne med utviding og utbetring av det eksisterande anlegget.

Scroll to Top